Bingobricka

Posted on Tags , ,

Bingobrickan är din lott i spelet – spelkupongen för bingo, den består av ett rutnät som är uppdelat i 25 rutor, 5 gånger 5. I varje ruta finns ett nummer mellan 1 och 75 som slumpats ut på brickan, om du inte spelar 90-nummers bingo, då är det nummer mellan 1 och 90. Överst på brickan står alltid bokstäverna B-I-N-G-O, detta för att du ska kunna hitta dina nummer lättare om de ropas upp. Det är nämligen så att alla nummer som ligger mellan 1 och 15 står under bokstaven B, alla mellan 1 och 16 under bokstaven I och så vidare.

-